Společnosti na klíč

Zájemcům o koupi nemovitosti v ČR, kteří nejsou státním příslušníkem členského státu Evropské unie a nemají povolení k trvalému pobytu v ČR, zajistíme veškerý servis spojený se založením společnosti s ručením omezeným (akciové společnosti), která jakožto právnická osoba může nemovitosti kupovat.

V případě, že budete mít o danou službu zájem, kontaktujte nás prosím.