REALIZACE INVESTIC

  • Realizace investiční výstavby na klíč,
  • Realizace novostaveb, rekonstrukcí, obnovovacích a udržovacích prací,
  • Provádění komerčních, bytových a občanských staveb,
  • Provádění inženýrských staveb,
  • Provádění dopravních staveb.

Hlavní zásadou v realizační činnosti je dodávka všech stavebních prací na vysoké technické i technologické úrovni se striktním dodržováním dodavatelských termínů. V rámci realizačního procesu je kladen důraz na individuální přístup k požadavkům a potřebám investorů.

Taktéž okruh subdodavatelských partnerů společnosti je vytvořen dlouhodobou selekcí, která sahá až do roku 1994 a v současné době je na vysoké profesní odborné úrovni.