PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – INŽENÝRING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – INŽENÝRING
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na projektu BCB Plzeň,
 • Změna územního rozhodnutí projektu Argentinská Hvězda, Praha 7,
 • Změna stavebního povolení projektu Argentinská Hvězda, Praha 7,
 • Úprava Územního plánu pro rozšíření administrativního objektu Jana Towers, Zelený pruh, Praha 4,
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení pro HTU z výstavby dálnice D3,
 • Vypracování znaleckého posudku ocenění nemovitosti komerčního objektu Obchodní 124, Čestlice-Průhonice,
 • Stavební povolení pro projekt Administrativní centrum ACL Letňany, Praha 9,
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení residenčního projektu Bílkova 21, Praha 1,
 • Změna stavebního a vodoprávního povolení na průmyslový areál Tuchoměřice, Praha - západ,
 • Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby Českobrodská 35, Praha 9,
 • Změna užívání skladu na kancelářské prostory v objektu Svornosti 3199/19a, Praha 5,
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení Sběrného dvora, Šestajovice, Praha - východ,
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení Zdravotního střediska, Šestajovice, Praha - východ,
 • Energetický audit budovy Nad Zlíchovem 22, Praha 5,
 • Studie proveditelnosti investičního záměru v lokalitě Plácky, Hradec Králové.