PROJEKTOVÁ ČINNOST

  • Studie architektonické,
  • Studie využitelnosti území,
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,
  • Dokumentace pro stavební povolení podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele (tendrové),
  • Dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
  • Dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
  • Dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,