PORADENSKÁ ČINNOST

Poradenská činnost
 • Studie proveditelnosti,
 • Studie návratnosti investic,
 • Technické a legislativní Due diligence,
 • Odhady životnosti objektů,
 • Identifikace technických a legislativních rizik investičních záměrů,
 • Valuace investičních záměrů i projektů ve výstavbě,
 • Kontrola činností a oponentura projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
 • Kontrola inženýrské činnosti pro fáze územní rozhodnutí, stavební povolení, realizace,
 • Průkaz energetické náročnosti budovy, zpracován dle požadavků a metodiky stanovené vyhláškou č. 148/2007 Sb.,
 • Vypracování energetických auditů, dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, resp. vyhlášky č. 213/2001 Sb., resp. vyhlášky č. 425/2004 Sb., 
 • Optimalizace energetické spotřeby budov.