MANAGEMENT BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

  • Výkon koordinátora bezpečnosti práce, dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006Sb.,
  • Zpracování a kontrola plánu BOZP a zásad organizace výstavby, dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.