ENERGETIKA

Projekční a inženýrská činnost:

  • Projektování elektrických zařízení bez omezení napětí v objektech tř. A, dle § 10, vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
  • Výkon technického dozoru při montáži elektrických zařízení,

Majetkoprávní poradenství – liniové stavby a energetika

Vzhledem k tomu, že všechny připravované liniové stavby jsou komplikovány jednáním s dotčenými vlastníky nemovitostí, které většina projekčních kanceláří pověřených dodávkou legislativních povolení, není schopna vyřešit, nabízíme naše služby strategického vyjednávání s těmito vlastníky, včetně navrhování dalších postupů vycházejících z vyjednávacích zkušeností a zároveň i z detailní znalosti Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a Zákona o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.

  • Řešení individuálních problémů s vlastníky pozemků dotčených projektovými záměry včetně uzavírání smluv o zřízení věcného břemene,
  • Komplexní řešení vyvlastňovacích procesů k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě,
  • Příprava podnětů k připravované novele vyvlastňovacího zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě,